Kasabihan tungkol sa pamilya

0 5
  • Para igalang ang magulang, anak ay turuan.
  • Magkulang ka na sa magulang, huwang lamang sa biyenan.
  • Ang anak na magalang, ay kayamanan ng magulang.
  • Ang anak na magalang ay kayamanan ng magulang.
  • Ang tunay na karangalan, ay nag-uumpisa sa paggalang sa magulang.
  • Kung ano ang puno, siya rin ang bunga.

Leave A Reply

Your email address will not be published.