Kasabihan tungkol sa pag-ibig

0 1
  • Pagkahaba-haba man ng prusisyon sa simbahan din ng tuloy.
  • Kung ang pagsasama ay walang katotohanan, hindi tatagal ang samahan.
  • Ang pagsintang labis na makapangyarihan, pag ikaw ay pumasok sa puso ninuman, hahamakin ang lahat masunod ka lamang.
  • Ang pili ng pili, natatapat sa bungi.
  • Ang pag-aasawa ay hindi biro, ‘di tulad ng kanin iluluwa kung mapaso.

Leave A Reply

Your email address will not be published.