Kasabihan tungkol sa kalikasan

0 6
  • Ang kalinisan ay tanda ng kasipagan.
  • Ang kalinisan ng kapaligiran, ay magandang pagmasdan.
  • Ang hindi napagod magtipon, walang hinayang magtapon.

Leave A Reply

Your email address will not be published.