Kasabihan sa buhay

0 9
 • Dapat lahat tayo ay magpakabuti, sapagkat ang kamatayan ay nakasunod parati.
 • Ang nagsasabi ng tapat, ay nagsasama ng matagal.
 • Walang umaani ng tuwa, na hindi sa hirap nagmula.
 • Ang buhay parang gulong, minsan sa ibabaw, minsa sa ilalim
 • Kung ayaw mong maghirap, ikaw ay magsikap.
 • Batu-bato sa langit, tamaan huwag magagalit.
 • Ang kalinisan ay tanda ng kasipagan.
 • Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda.
 • Kung hindi ukol, hindi bubukol.
 • Ang buhay ay parang gulong; minsan sa ibabaw, minsan sa ilalim.
 • Kung ano ang itinanim,  siya rin ang aanihin.
 • Pag di ukol, ay di bubukol.
 • Kung ano ang taas ng pagpalipad, sayang lagapak kung bumagsak.
 • Ang masipag sa buhay, umaani ng tagumpay.
 • Walang tunay na kalayaan, kung nabubuhay sa kahirapan.
 • Ako ang nagbayo, iba ang nagsaing
 • Saka ng maluto’y iba ang kumain.
 • Mahirap mamatay ang masamang damo.
 • Ang pagkakataon sa buhay ay madalang dumating. Kapag narito na, ating samantalahin.
 • Ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw.
 • Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan.
 • Ang kalusugan ay kayamanan.

Leave A Reply

Your email address will not be published.