Facts tungkol sa organic food

|

Ang organic ay ang mga products na pinapalaki o pinatutubo ng natural. Gawa ito sa mga materials na hindi ginagamitan ng mga synthetic fertilizers, pesticides, bleach, at iba pang harmful chemicals. 

Ilan sa mga halimbawa ng organic products ay ang mga crops, gulay, prutas, at mga hayop tulad ng baboy, baka, at manok.

Maaari ay hindi na bago sa karamihan kung ano ang organic products dahil maraming produkto na ang makikita sa iba’t ibang bilihan o market sa buong mundo. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin lahat ay pamilyar sa kung ano ba talaga ang organic products at kung paano ba masasabing organic ang isang produkto. 

Maliban sa pagiging 100% natural ng mga organic products, ano ano pa nga ba ang mga iba pang facts tungkol dito?

Ang pagbili ng organic ay mas makabubuti sa environment

Ayon sa Organic Trade Association, nakakabawas sa pollutants ng groundwater ang organic farming at mas napapataba pa nito ang mga soil na nakabubuti para sa pagtatanim at pagpapalaki ng mga halaman. Ang organic farming ay nakatutulong din upang maiwasan ang soil erosion at binabawasan ang mga pesticides na maaaring mapunta sa ating mga inumin. Ayon din sa pag-aaral ng Environmental Working Group sa Washington, D.C., ilan sa mga inumin na galing sa gripo ay nasukat na unsafe sa mga cities. Sinasabi din sa isang 15-year study na ang organic farming ay gumagamit lamang ng 50% less energy kumpara sa conventional farming.

Maaaring gamitan ng pesticides ang mga organic food basta’t hindi ito gawa sa synthetic materials

lReaxRuZn1iWEfzEpx6Z2rzaZXp5XzHG kP0bv HgVKDTCa0owX6P RLthIAZ0lDYQq7js1ez9nRVoyRkolFvPmtHHh0 LjBb1YyD43ZqjJR8xzBbWQG sFWnq209AE1u6aeuJ08

Kadalasang mas malusog ang mga livestocks sa isang organic farm

Ang mga conventional chicken at pork naman ay may mas mataas na posibilidad na mayroong bacteria na resistant sa tatlo o higit pang antibiotics. Mas nahihirapang pagalingin ang mga maysakit na manok, baka, o baboy dahil dito.

Mas mahal ang mga organic food kumpara sa mga conventionally grown food

Maaaring umabot ng 20 to 100 percent ang halaga ng organic sa conventionally grown food dahil sa labor at oras na iginugugol sa pagpapalaki ng organic food. Ang mga conventional farmers ay gumagamit ng mga chemicals at synthetic pesticides upang mas mapabilis ang production di tulad ng mga organic farmers na gumagamit ng natural methods sa pagpapalaki ng iba’t ibang produkto. Kinakailangan ng madaming workers dito upang magawa ang iba’t ibang tasks tulad ng pag hand-weeding at paglilinis ng polluted water.

gL7e2oGT5rDWb lIT7cg6NMBLdOA5bF wBQ54zzIGSq20nLNXXGtgTTZr3AS4U1jb0gvTbZIY0m8Ee2EbBXE99DpK ld9nOEMp9kAx8x B2fQQmDcpU64s5

Ang ilang mga prutas at gulay na organic ay mas malinis

Ang mga prutas o gulay naman na galing sa conventional farm ay maaaring na-spray-an ng 30 iba’t ibang klaseng kemikal.

Ang organic-meat ay galing sa grass-fed livestock

Ang pag grass feed sa mga livestocks ay nakakapag boost ng levels ng omega-3 fatty acids, vitamin E, beta carotene, at amino acid na nakatutulong makaiwas sa heart diseases at cancer.

Ayon sa batas ng U.S., ang mga organic farmers ay hindi pwedeng gumamit ng antibiotics at synthetic growth hormones

Kailangan pa ring linisin ang mga organic products

Nakakabawas ng intake ng pesticides at chemicals ang pagkain ng organic fruits o vegetables ngunit hindi ibig sabihin nito na hindi na kailangang hugasan ang mga products na ito. Upang masiguro ang safety at cleanliness sa mga pagkain ay dapat linisin ng mabuti ang mga organic na prutas at gulay bago kainin. Maliban sa tap water ay maaari ding ibabad sa mixture ng suka at tubig ang products para sa deep cleaning.

Mas masustansya ang organic food kumpara sa conventional food

Mas maraming mga friendly bacteria na nakatira sa lupa at nagbibigay ng mas mataas na nutritional value sa mga organic products. Ayon sa isang U.S. study, mas mataas ng 125% sa potassium, 73% iron, at 63% calcium ang mga organic products.

Maging ikaw man ay health conscious o hindi, tama lamang na pinipili nang mabuti ang mga prutas, gulay, at iba pang mga pagkain bago ito bilhin. Organic man o non organic, mas magandang alam natin ang mga maidudulot ng mga pagkaing ito sa ating kalusugan.

+1
1
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Follow by Email