Ano ang Buod?

|

Ang buodsummary ay ang mga pinagsama-samang mga pangunahing ideya ng mga manunulat gamit ang sariling pangungusap. Ito ay kadalasang hindi ipinipresenta sa paraan tulad ng sa orihinal.

Ito rin ay mas maikli kaysa sa orihinal at naglalaman ng mga kabuuang kaisipan ng pinagkunang materyal.

Mga halimbawa ng buod:

+1
167
+1
31
+1
24
+1
29
+1
20
+1
17
+1
17
Follow by Email