bayan ko lyrics

Bayan Ko Lyrics

Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto’t bulaklak. Pag-ibig ang sa kaniyáng palad nag-alay ng … Read More

Follow by Email