Atin Cu Pung Singsing

Kapampangan

Atin cu pung singsing
Metung yang timpucan
Amana que iti
Quing indung ibatan
Sancan queng sininup
Queng metung a caban
Mewala ya iti
E cu camalayan.

Ing sucal ning lub cu
Susucdul king banua
Picurus cung gamat
Babo ning lamesa
Ninu mang manaquit
Quing singsing cung mana
Calulung pusu cu
Manginu ya caya

Ingles

I had a ring
With a beautiful gem
I inherited it
From my mother
I kept it very well
In a chest
But it just disappeared
Without my noticing

The heartache within me
Is as high as the sky
My crossed hands
Are upon the table
Whoever can find
That ring I inherited
My poor heart
Shall forever worship

Iba pang pwedeng basahin

Parabula ng banga ''Huwag mong kalilimutang ikaw ay isang bangang ga...
Talumpati tungkol sa pag-ibig "Ang Pagmamahal" ni Kristine Joy V. Espiritu Ano ...
Ang Pilosopo Noong unang panahon, sa isang bayan ay may taong m...

Leave a Comment