Ano ang Tekstong Deskriptibo?

|

Ito ay uri ng tekstong naglalaman ng detalye’t kaalaman patungkol sa isang tao, bagay, hayop, pook, o pangyayari. Sumasagot sa tanong na ‘Ano?’, nilalarawan nito ang mga nais isulat sa pamamagitan ng paggamit ng mga anyo na nagpapabulaklak ng mga salita, kagaya na lamang ng tayutay, pandiwa, pagwawangis, pagmamalabis, at pagsasatao. Dito nakikita ang namumukadkad na imahinasyon ng may-akda, at kung gaano ito kamalikhain sa kanyang mga salita.

Ito ay may dalawang uri:

Subhetibo – Ang akda ay naggaling sa imahinasyon ng may-akda.

Obhetibo – Ang akda ay nanggaling sa datos at makatotohanang pananaliksik.

May apat na pamamaraan upang maipakita ang deskripsiyon ng isang akda: 

  1. Paglalarawan sa Tauhan – Sapagkat ang isang tauhan ay nabubuhay lamang sa imahinasyon at isipan ng may-akda at ng mambabasa, ang paglalarawan sa tauhan ay mabisang paraan upang maisip ng mga mambabasa ang katangian nito. Ngunit, mabuting isipin na ang paglalarawan ng isang tauhan ay hindi lamang sa pagsasabing ‘Siya’y maputi, mataba, at maliit’ kung hindi ay ipagkukunwaring isa itong nabubuhay na indibidwal. Sa halip na deskripsiyon sa taas ang isulat, mas mabisa na isulat ang ‘Kumikinang ang kanyang maputing kutis sa sikat ng araw, ngunit hindi siya makaalis sapagkat hindi ganoon kabilis ang kanyang pagtakbo sa lilim buhat ng taba sa kanyang mabigat na katawan. Nakasabunot ito sa ulo sa pagkainis sa kanyang pigura. Mabuti na lamang at siya’y maliit, dahilan upang sumilong ito sa payong ng katabi na hindi namamalayan.’ Sa ganitong paraan, mas mahihinuha ng mambabasa ang katangian ng tauhan at mas tatak ito sa kanyang isipan.
  2. Paglalarawan ng Emosyon – Ito ang pamamaraan ng paglalarawan na kung saan ay nakapokus sa damdamin ng tauhang nagdadamdam. Sa paglalarawan ng damdamin nito’y maramdaman ng mga mambabasa ang emosyon ng eksena, kung kaya’t naisasabuhay ang pangyayari.
  3. Paglalarawan sa Tagpuan – Sa paglalarawang ito maiisip at maisasabuhay ng mambabasa ang lokasyon at pook kung saan nangyayari ang akda. Sa pamamaraang ito ay mas madali ang pagkuha at pag-absorb ng mga pangyayari sa eksena.
  4. Paglalarawan sa Mahahalagang Bagay – Ang pagbibigay diin sa mga gamit, pangyayari, o eksenang may malaking ambag sa pagkabuo ng kuwento ay kinakailangan upang mahinuha ng mambabasa ang direksyon ng kuwento. Sa ganitong paraan, mas makukuha ng akda ang atensiyon ng mambabasa.

Halimbawa ng tekstong deskriptibo

  1. Siya ay ako
  2. Ang mapaglarong ngiti ng isang ina

Sanggunian: 

https://www.coursehero.com/file/37880976/
Sicat-De Laza (2016). Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik. Manila: REX Publishing House.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Follow by Email