Ano ang parabula? Kahulugan, elemento, at mga halimbawa

Ang parabula o parable ay isang kadalasang maikling kwentong nagpapakita ng relihiyoso at mabuting kaugalian. Sa bibliya, kadalasang ginagamit ni Hesus ang mga parabula sa kanyang pagtuturo bilang paghahambing sa mga espirituwal na pangyayari at sa mga pangyayari sa lupa upang madaling intindihin ng kanyang mga tagasunod.

Kilala ring tawag sa parabula ang talinghaga.

Ang parabula ng Mabuting Samaritano at Alibughang Anak ay dalawang halimbawa ng maraming parabula na iniuugnay kay Hesus.

Mga halimbawa ng parabula:

Iba pang pwedeng basahin

Si Pagong at si Matsing Sina Pagong at Matsing ay matalik na magkaibigan. ...
Si Manik Buangsi Noon ay may isang sultan na may pitong anak na dal...
Bahay Kubo Lyrics Bahay kubo, kahit munti Ang halaman doon ay sari-...

Leave a Comment