Ano ang pangungusap? Bahagi, uri at mga halimbawa nito

|

Ang pangungusap o sentence sa Ingles ay ang lupon ng mga salita na nagpapahayag ng isang buong diwa o kaisipan.

Dalawang bahagi ng pangungusap

Simuno (subject)

Ito ang pinag-uusapan sa isang pangungusap.

Halimbawa:

1. Si Isabella ang aking matalik na kaibigan.

2. Nasa palaruan ang mga bata.

Panaguri (predicate)

Ito ang bahagi ng pangungusap kung saan tinutukoy nito ang simuno (kung ano ang tungkol dito o kung ano ang ginagawa nito).

Halimbawa:

1. Bumibili si Anton ng damit para sa kanyang ama.

2. Napagod sa paglalaba si Anne.


Uri ng pangungusap ayon sa gamit

  • Pasalaysay (declarative) – nagsasalaysay o nagkukuwento ang mga pangungusap na pasalaysay. Nagtatapos sa tuldok (.) ang mga pangungusap na ito.

Halimbawa: Iba’t ibang kulay ang ibon sa aming lugar.

  • Patanong (interrogative) – ang patanong ay ang mga pangungusap na nagtatanong. Tandang pananong (?) ang ginagamit sa hulihan nito.

Halimbawa: Saan maaaring mangitlog ang mga lamok?

  • Pautos (imperative) – ito ay mga pangungusap na nag-uutos na gawin ang isang bagay. Ginagamitan ito ng bantas na tuldok (.)

Halimbawa: Gumawa ka na ng takdang-aralin mo.

  • Pakiusap – ito ay tulad din ng nag-uutos subalit may halong pakiusap. Ito ay ginagamitan ng mga salitaang maaari ba, pwede ba, o katagang paki-. Sa tuldok o pananong din nagtatapos ang pangungusap na pakiusap.

Halimbawa: Pakisara naman ng pintuan, Leo.

  • Padamdam (exclamatory)nagsasaad ito ng matinding damdamin tulad ng takot, pagkagulat, galit, at iba pa. Ginagamitan naman ito ng bantas na padamdam (!)

Halimbawa: Naku! Nasusunog ang bahay!


Uri ng pangungusap ayon sa ayos

  • Karaniwan – nasa karaniwang ayos ang pangungusap kung ang panaguri ay nauuna sa simuno.

Halimbawa:

Bumili ng bagong sasakyan si Juan.

Sasali sa paligsahan si Maria.

  • Di-karaniwan – ang pangungusap ay nasa di-karaniwang ayos kung ang simuno ay nauuna sa panaguri.

Halimbawa:

Si Juan ay bumili ng bagong sasakyan.

Si Maria ay sasali sa paligsahan.

+1
10
+1
4
+1
2
+1
5
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Comment

Follow by Email