Ano ang pangungusap? Bahagi, uri at mga halimbawa nito

Ang pangungusap o sentence sa Ingles ay ang lupon ng mga salita na nagpapahayag ng isang buong diwa o kaisipan.

Dalawang bahagi ng pangungusap

Simuno (subject)

Ito ang pinag-uusapan sa isang pangungusap.

Halimbawa:

1. Si Isabella ang aking matalik na kaibigan.

2. Nasa palaruan ang mga bata.

Panaguri (predicate)

Ito ang bahagi ng pangungusap kung saan tinutukoy nito ang simuno (kung ano ang tungkol dito o kung ano ang ginagawa nito).

Halimbawa:

1. Bumibili si Anton ng damit para sa kanyang ama.

2. Napagod sa paglalaba si Anne.


Uri ng pangungusap ayon sa gamit

  • Pasalaysay (declarative) – nagsasalaysay o nagkukuwento ang mga pangungusap na pasalaysay. Nagtatapos sa tuldok (.) ang mga pangungusap na ito.

Halimbawa: Iba’t ibang kulay ang ibon sa aming lugar.

  • Patanong (interrogative) – ang patanong ay ang mga pangungusap na nagtatanong. Tandang pananong (?) ang ginagamit sa hulihan nito.

Halimbawa: Saan maaaring mangitlog ang mga lamok?

  • Pautos (imperative) – ito ay mga pangungusap na nag-uutos na gawin ang isang bagay. Ginagamitan ito ng bantas na tuldok (.)
Basahin din ang:  Ano ang pangngalan? Uri at mga halimbawa nito

Halimbawa: Gumawa ka na ng takdang-aralin mo.

  • Pakiusap – ito ay tulad din ng nag-uutos subalit may halong pakiusap. Ito ay ginagamitan ng mga salitaang maaari ba, pwede ba, o katagang paki-. Sa tuldok o pananong din nagtatapos ang pangungusap na pakiusap.

Halimbawa: Pakisara naman ng pintuan, Leo.

  • Padamdam (exclamatory)nagsasaad ito ng matinding damdamin tulad ng takot, pagkagulat, galit, at iba pa. Ginagamitan naman ito ng bantas na padamdam (!)

Halimbawa: Naku! Nasusunog ang bahay!


Uri ng pangungusap ayon sa ayos

  • Karaniwan – nasa karaniwang ayos ang pangungusap kung ang panaguri ay nauuna sa simuno.

Halimbawa:

Bumili ng bagong sasakyan si Juan.

Sasali sa paligsahan si Maria.

  • Di-karaniwan – ang pangungusap ay nasa di-karaniwang ayos kung ang simuno ay nauuna sa panaguri.

Halimbawa:

Si Juan ay bumili ng bagong sasakyan.

Si Maria ay sasali sa paligsahan.

Iba pang pwedeng basahin

Pamahiin sa bahay Hindi sinusuwerte ang bahay na ang hindi nakah...
Parabula ng dakilang kaibigan Dalawang magkaibigang sundalo ang nagkahiwalay...
Talumpati tungkol sa droga "Droga: Salot sa Ating Lipunan" ni mjsweetiecarreo...

Leave a Comment