Ano ang pang-ukol? Kahulugan at halimbawa nito.

Ang pang-ukol o preposition sa Ingles ay mga salita o kataga na nag-uugnay sa pangngalan o panghalip sa iba pang salita o parirala sa pangungusap.

sa ng ni
nina tungkol sa tungkol kay
para sa para kay laban sa
laban kay ukol sa ukol kay
ayon sa ayon kay

Ang mga pang-ukol na may “sa” ay ginagamit sa pagtukoy ng karaniwang ngalan ng tao, pook, bagay at mga panghalip.

Halimbawa:

para sa iyo ukol sa balita laban sa batas

ayon sa kanya tungkol sa kanila

Ang pang-ukol na may “kay” ay ginagamit sa pagtukoy ng tiyak na ngalan ng tao.

Halimbawa:

para kay Tessie ukol kay Eddie laban kay Jose Rizal

ayon kay Gng. Tina tungkol kay Pres. Ramos

Iba pang pwedeng basahin

Alamat ng Mindanao Mayroon isang sultan sa isang pulo na kilala hindi...
Alamat ni Mariang Sinukuan Sa kalagitnaan Luzon ay may kaisa-isang bundok, it...
Talumpati tungkol sa pag-ibig "Ang Pagmamahal" ni Kristine Joy V. Espiritu Ano ...

Leave a Comment