Ano ang liham? Kahulugan at mga bahagi

0 1,469

Ang liham letter writing ay ang pagpapalitan ng sulat at mensahe na maaaring maglaman ng impormasyon tungkol sa iba’t ibang paksa. Kadalasan, ang pagsusulat ng liham ay maaaring para sa sariling kadahilanan na ipapadala sa pamilya, kamag-anak, at kaibigan ng sumulat o kaya naman ay para sa trabaho at marami pang iba.

Mayroong iba’t ibang bahagi na nilalaman ang isang liham at ito ay ang mga sumusunod:

  • Pamuhatan – sa bahaging ito nakasaad ang pinagmulan ng liham at ang petsa kung kailan ito isinulat.
24 Sampaguita Street Flower Subdivision

Barangay San Isidro Tondo, Manila

Pebrero 20, 2018

  • Bating Panimula – dito nakasaad ang pangalan ng susulatan. Tatandaan na ito ay nagtatapos sa kuwit ( , ).
Ginang Fe Mercedes,

Mahal kong kaibigan,

  • Katawan ng Liham – sa katawan ng liham nakasaad ang tunay na dahilan ng pagsulat at ang nais iparating ng sumulat.
Magandang umaga Gng. Mercedes. Ako ay sumusulat upang ipaalam ang aking pag-aalala sa mga kondisyon ng libro sa ating silid-aklatan. Napansin ko na maraming mag-aaral ang nais magbasa at humiram ng libro mula sa silid-aklatan ngunit madami sa mga ito ay sira na, kulang ang pahina, o kaya naman ay luma na.

Makakabuti po sana kung ang mga libro sa silid-aklatan ay mapalitan na o kaya naman ay madagdagan pa upang magamit nang mas madaming mga mag-aaral.

Sana po ay mabigyan niyo ng pansin ang liham ko na ito. Maraming salamat!

  • Bating Pangwakas – makikita sa bahaging ito ang huling bati ng sumulat. Tulad ng bating panimula, ito ay nagtatapos din sa kuwit (,).
Nagmamahal,

Ang iyong kaibigan,

  • Lagda – dito na nakasaad ang pangalan ng sumulat. Maaaring gamitin na lamang ang unang pangalan o palayaw ng sumulat kung kaibigan o kapamilya naman niya ang pagbibigyan ng liham.
Marla

Carlos Rodriguez

Leave A Reply

Your email address will not be published.