Ano ang kwentong bayan? Kahulugan at mga halimbawa

Ang kwentong bayanfolklore ay mga salaysay, tradisyonal na paniniwala, at kaugalian sa isang komunidad na napasa sa iba’t ibang henerasyon sa pamamagitan ng pagbabali-balita nito o pagpapahayag gamit ang kilos.

Ito ay ang malayang pagpapahayag ng kultura ng bawat grupo ng tao na kung saan kasama sa mga bali-balita ang mga salaysay, salawikain, alamat, at mito. Karaniwang kaugnay ang isang tiyak na pook o rehiyon ng lupain o isang bansa ang kwentong-bayan.

Mga halimbawa ng kwentong bayan na may aral

Iba pang pwedeng basahin

Parabula ng banga ''Huwag mong kalilimutang ikaw ay isang bangang ga...
Ano ang pamahiin? Kahulugan at mga halimbawa Ang pamahiin o superstition ay  isang paniniwala o...
Ang Pilosopo Noong unang panahon, sa isang bayan ay may taong m...

Leave a Comment