Ano ang buod? Kahulugan at mga halimbawa

Ang buodsummary ay ang mga pinagsama-samang mga pangunahing ideya ng mga manunulat gamit ang sariling pangungusap. Ito ay kadalasang hindi ipinipresenta sa paraan tulad ng sa orihinal.

Ito rin ay mas maikli kaysa sa orihinal at naglalaman ng mga kabuuang kaisipan ng pinagkunang materyal.

Mga halimbawa ng buod:

Iba pang pwedeng basahin

Alamat ng Rosas Noong unang panahon sa isang malayong nayon, ay ma...
Parabula ng Mabuting Samaritano Isang araw, isang dalubhasa sa batas ang tumayo up...
Kasabihan tungkol sa pamilya Para igalang ang magulang, anak ay turuan. ...

Leave a Comment