Ang Pilosopo

Noong unang panahon, sa isang bayan ay may taong mga naninirahan na¬† sunod-sunuran sa kanilang pinuno dahil sa takot na lumabag sa umiiral na batas roon. Ang pinunong si Abed ay bumibisita sa kanyang mga tauhan upang alamin kung sino ang mga higit na nangangailangan. Nang mapansin ni Subekat na lumilibot araw-araw ang pinunong si … Continue reading Ang Pilosopo