Ang Pabula ng Daga at ng Leon

|

Basahin ang halimbawa ng pabula tungkol sa Daga at Leon sa ibaba. Mayroon din kaming ginawang larawan para sa pabula na ito.


ang-daga-at-leon-pabula-halimbawa

Ang Pabula ng Ang Daga at Ang Leon

Isang daga ang nakatuwaang maglaro sa ibabaw ng isang natutulog na leon. Kanyang inaakyat ang likuran ng leon at pagdating sa itaas
ay nagpapadausdos siya paibaba.

Sa katuwaan ay di niya napansin na nagising ang leon. Dinakma ng leonang daga at hinawakan sa buntot na wari bagang balak siyang isubo at kainin. Natakot at nagmakaawa ang daga.

“Ipagpaumanhin mo kaibigan. Hindi ko sinasadyang gambalain ka sapagtulog mo. Wala akong masamang hangarin. Nakatuwaan ko lang namaglaro sa iyong likuran. Huwag mo akong kainin” sabi ng daga.Nabakas ng leon sa mukha ng daga ang tunay na pagmamakaawa.

“Sige, pakakawalan kita pero sa susunod ay huwag mong gambalainang pagtulog ko,” sabi ng leon.

“Salamat kaibigan. Balang araw ay makagaganti rin ako sa kabutihan mo, “sagot ng daga.

Lumipas ang maraming araw at minsan sa pamamasyal ng daga sakagubatan ay kanyang napansin ang isang lambat na nakabitin sa puno.

Lumapit siya upang mag-usisa at agad niyang nakilala ang leon na nahulisa loob ng lambat na ginawang bitag ng mga nangagaso sa kagubatan.

Dali-daling inakyat ng daga ang puno at nginatngat ang lubid na nakatali salambat. Agad namang naputol ang lubid at bumagsak ang lambat kasama ang leon sa loob. Mabilis na bumaba ang daga at tinulungan ang leon nanakawala sa lambat.

“Utang ko sa iyo ang aking buhay,” laking pasasalamat na sabi ng leon sakaibigang daga.

Buod ng Pabula [Ang Daga at Ang Leon]

May isang makulit na dagang nagpadiskitahang maglaro sa likod ng natutulog na leon. Sa pagkawili nito ay hindi na nito namalayan ang pagkagising ng Leon na nagalit dahil sa paggambala nito sa kanyang pagtulog. Nagmakaawa ang daga at siya’y pinatawad ng mahabaging leon. 

Lumipas ang maraming araw. Habang naglalakbay si daga’y nakita niya ang isang lambat na may nahuling isang hayop. Sa paglapit ay nakita nito ang leon na humihingi ng tulong. Walang pag-aalinlangan ay kaagad niyang inakyat ang puno at nginatngat ang mga lubid nito. Matagumpay ang pagtakas ng leon.

Aral ng Pabula

Maging mapagpatawad at maunawain sapagkat ang mga ito’y nakapagbibigay ng mabuting relasyon sa kapwa. Huwag ding hamakin ang kakayahan ng isang tao dahil sa laki nito—kahit ang pinakamaliit na tao’y may malalaking kontribusyon sa lipunan

+1
28
+1
59
+1
13
+1
10
+1
7
+1
9
+1
12
Follow by Email