Alamat ni Mariang Sinukuan

Sa kalagitnaan Luzon ay may kaisa-isang bundok, ito ay ang bundok ng Arayat. Mala-maharlika ang tindig ng bundok na ito. Dito nagmula ang magandang alamat ni Mariang Sinukuan. Noong unang panahon, sagana sa bungang kahoy at malulusog na hayop ang bundok ng Arayat. Sa paligid nito ay mayabong ang mga halaman at masagana ang ani. … Continue reading Alamat ni Mariang Sinukuan