8 Tula Tungkol sa Ina

|

Ang aking Ina

  Gaya rin ng iba, ang ina kong giliw

Ay inang mayumi’t lubhang maramdamin,

Inang hindi yuko sa mga hilahil,

Inang mapagbata at siya kong virgen.

  Mayrong isang Diyos na kinikilala,

May isang dakilang pananampalataya,

Sa kanya ang madla’y kulay ng umaga,

Ang galit ay awa’t sa poot ay tawa.

  Siya ang dakilang Batas sa tahanan,

Kamay na masipag, Kampana ng buhay,

Susi ng pag-ibig na kagalanggalang.

  Sa kanya ang lahat ay pawang mabuti,

Ang dukha’t mayaman ay kapuripuri

Palibhasa’y inang may puso’t pagkasi.


Pag-ibig ni Ina

  Ang puso ni ina’y kaban ng paglingap,

May dalawang tibok na karapat-dapat,

Ang isa’y kay ama, kay amang mapalad

At ang isa nama’y sa amin nalagak.

  Noong nabubuhay ang ina kong irog

Ang kanyang pagkasi’y samyo ng kampupot,

Ang lakas ng puso’y parang nag-uutos

Na ako, kaylan ma’y huwag matatakot…

  Pagibig ni ina ang siyang yumari

Ng magandang bahay na kahilihili,

At nawag sa palad na katangitangi.

  Timtimang umirog! Hanggang sa libinga’y

Dala ang pagkasing malinis, dalisay,

Dala ang damdaming kabanalbanalan.


Ang halik ni Ina

  Ang mata ni ina’y bukalan ng luha

Kung may dala-dalang damdamin at awa,

Ang lahi ni ina’y sampagang sariwa

Na may laging laang halik at kalinga.

  Sa halik ni Ina ay doon nalagas

Ang tinik at bulo ng musmos kong palad,

Sa halik ni ina’y aking napagmalas

Na ako’y _tao_ na’t dapat makilamas.

  Ang bibig ni inang bibig ng sampaga’y

Bibig na sinipi kina Clara’t Sisa

Kaya’t mayrong bisang kahalihalina.

  Ang halik ng ina’y apoy sa pagsuyo,

Hamog sa bulaklak, Pag-asa sa puso’t

Liwanag sa mga isipang malabo.


Ugali ni Ina

  Kung mamamana ko lamang ang ugali

Ni inang sa aki’y nagpala’t nag-ari’y

Marami sa akin ang mananaghili’t

Sa aki’y tatanga lamang yaong Hari.

  Ang asal ni ina’y aklat ng paglingap,

Salaming malinaw, bangong walang kupas,

Suhay ng mahinhin, sulo ng mapalad,

Mundong walang gabi, gabi ng walang ulap.

  Ang salitang damot ay di kakilala,

Ang kamay ay lahad, hanggang nakakaya’t

Tanging kayamanan ang pakikisama.

Sa kanya ay Diyos ang mga pulubi,

Ang dukha ay Hari’t Kristo ang duhagi,

Iyan ang ugali ng ina kong kasi.


Ang awit ni Ina

  Nang buhay si ina’t ako’y kilik-kilik

ako’y pinagsawa sa alo at awit,

malaki na ako’t may sapat ng isip

ay inaalo pa nang buong pag-ibig.

  Ang musmos na patak ng nulo kong luha

sa kanya’y kundima’t awiting dakila,

makarinig lamang ng iyak ng bata

sa aki’y lalapit at maguusisa.

  Ako’y kakalungin at ipaghehele,

ang awit-tagalog ay mamamayani

hanggang sa magsawa’t ako’y mapabuti.

  Ang awit ni ina’y laging yumayakap,

sa mga awitin ng aking panulat

kaya’t ang awit ko’y mayumi’t banayad.


Libingan ni Ina

  Ang buhay ng tao’y parang isang araw

Na kung mayrong bago’y mayrong nangangalay,

Ang palad ni ina’y di na nakalaban

Kaya’t napatalo sa tawag ng hukay.

  Ang buhay ni inang inutang sa lupa’y

Sa lupa rin namang nabayad na kusa,

Ang mga mata kong maramot sa luha

Noo’y naging dagat na kahangahanga.

  Wala na si ina! Ang lahat sa amin

Ay ngiti ng dusa’t kaway ng hilahil,

Lubog na ang araw na kagiliwgiliw.

  Nagtaglay si ina ng dalawang hukay:

Ang isa’y sa lupang sanglaan ng buhay,

Ang isa’y sa aking pusong gumagalang.


Ang aral ni Ina

  Ang tanging pamanang sa aki’y naiwan

Ay malaking gusi ng mayamang aral:

–Anak ko: hanapin iyang karunungan,

Ang dunong ay pilak, ang aklat ay buhay.

  –Sa harap ng bait, ay silaw ang lakas,

Sa harap ng matwid ay yuko ang lahat,

Ang mundo’y niyari ng paham at pantas,

Ang babae’y tinik ng isang bulaklak.

  –Ang palalong tao’y halakhak ng hangin,

Ang aping mabait ay dapat lingapin

At pagkailagan iyang sinungaling.

  –Huwag kakayahin ang hindi mo kaya,

Nang ikaw’y malayo sa pula at tawa,

Umibig sa baya’t magpakabait ka”.


Bulaklak kay Ina

  Wala na si ina! Gayon ma’y naiwan

sa akin ang kanyang mahalagang aral,

aral na sa ningning ay ningning ng araw,

aral na sa buti’y palad, diwa’t yaman.

  Larawang larawan lamang ang nalagak

sa akin ng siya’y pumanaw at sukat,

larawan ni inang yaman ng panulat,

larawang kakambal ng aking pangarap.

  Darakilang ina: ang iyong libinga’y

sinasabugan ko ng tala’t kundiman,

ng awit na siyang bulaklak ng buhay.

  Sa harap ng iyong larawang dakila

ay may nagniningas na isang kandila

panulat ng iyong anak na naluha.


Ang mga halimbawa ng tula tungkol sa ina na nakalagda ay nagmula sa Ang Album ni Ina na nilikha ni Pascual De Leon para sa kanyang ina na si Rosa San Miguel de Leon, taga Samal, Bataan

+1
1
+1
1
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
Follow by Email